Regulamin Programu „Karta Podhalańska”

 

§ 1.

Założenia programu lojalnościowego „Karta Podhalańska”

 1. Właścicielem i Organizatorem programu lojalnościowego „Karta Podhalańska” jest firma Zako Apartamenty z siedzibą w Zakopanem na ulicy Nowotarskiej 25.


 1. Program zwany dalej Promocją skierowany jest do osób indywidualnych - mieszkańców Podhala oraz turystów.


 1. Promocja prowadzona jest w obiektach noclegowych, których operatorem jest firma Zako Apartamenty, a której przedstawiciele dysponują kartami rabatowymi zwanymi dalej Kartą Podhalańską.


 1. Aktualna lista obiektów noclegowych udostępniających swoim gościom Karty Podhalańskie dostępna jest na stronie www.zakopaneapartamenty.pl lub www.zakopaneapartamenty.net.pl .


 1. Stroną udzielającą rabatu na podstawie Karty Podhalańskiej są właściciele punktów handlowych i/lub usługowych zwaną dalej Partnerami.


 1. Aktualna lista Partnerów oraz oferowanych przez nich usług, produktów i atrakcji znajduje się na stronie www.kartapodhalanska.pl w zakładce “Oferty z rabatami”.

 2. Wydawanie Kart Podhalańskich rozpoczęło się od 2017 roku.


 1. Wszelkie prawa, w tym autorskie, zdjęcia, wygląd graficzny, funkcjonalność i działanie Karty Podhalańskiej oraz Promocji stanowią własność Organizatora.


§ 2.

Warunki udziału w programie „Karta Podhalańska”

 1. Warunkiem otrzymania Karty Podhalańskiej jest dokonanie rezerwacji i opłacenie pobytu w jednym z obiektów noclegowych, których operatorem jest firma Zako Apartamenty.


 1. Karta Podhalańska udostępniana jest okazicielowi na okres równy ilości zarezerwowanych noclegów w obiekcie noclegowym.


 1. Karta Podhalańska jest kartą numerowaną, ważną przez okres równy ilości dni zarezerwowanych w obiekcie noclegowym. Po tym okresie karta traci swoją ważność.


 1. Otrzymanie Karty Podhalańskiej jest bezpłatne, ale pobierana jest za nią kaucja zwrotna w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) przez przedstawiciela operatora obiektu noclegowego.


 1. W przypadku zagubienia Karty Podhalańskiej jej posiadacz może otrzymać nową Kartę Podhalańską od przedstawiciela operatora obiektu noclegowego. Wydanie nowej Karty Podhalańskiej wiąże się z koniecznością zapłacenia nowej kaucji zwrotnej w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych).


 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator niniejszej promocji. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wglądu do danych oraz prawo ich poprawiania.

§ 3.

Karta Podhalańska. Warunki uzyskiwania zniżek, rabatów i innych korzyści

 1. Posiadacze Karty Podhalańskiej są uprawnieni do uzyskiwania zniżek, rabatów i innych korzyści u partnerów Promocji przez okres równy ilości dni zameldowania w obiekcie noclegowym, przy czym rabat może być udzielony maksymalnie 1 raz na dzień u każdego z partnerów. Po zrealizowaniu promocji u Partnera, Karta Podhalańska jest blokowana przez system.


 1. W celu otrzymania zniżki bądź innej, wskazanej na stronie www.kartapodhalanska.pl w zakładce "Oferty z Rabatami", bonifikaty z tytułu posiadania Karty Podhalańskiej, należy okazać ważną Kartę Podhalańską sprzedawcy usługi/produktu. Klient zobowiązany jest do okazania Karty Podhalańskiej sprzedawcy przed złożeniem zamówienia na usługę lub produkt.

 2. Ważność Karty Podhalańskiej jest sprawdzana przez Partnera poprzez stronę internetową.


 1. W przypadku, kiedy posiadacz Karty Podhalańskiej będzie posługiwał się nieważną Kartą Podhalańską, Partner nie ma prawa i obowiązku udzielić zniżki, rabatu lub innej korzyści.


 1. Liczba kart wydawanych w ramach niniejszego programu nie jest limitowana, przy czym jedna osoba może otrzymać maksymalnie jedną Kartę Podhalańską podczas swojego pobytu w obiekcie noclegowym uczestniczącym w Promocji.


 1. Posiadacz Karty Podhalańskiej nie może udostępniać karty osobom trzecim, wypożyczać, wynajmować, ani sprzedawać w żadnej formie pod rygorem jej utraty.


 1. Karta Podhalańska winna zostać zwrócona w obiekcie noclegowym w którym została wręczona najpóźniej w chwili wymeldowania, przy czym nie jest to obowiązkowe a fakt nie zwrócenia wiąże się z utratą kaucji pobranej przez przedstawiciela operatora obiektu noclegowego.


 1. Karta Podhalańska nie jest kartą płatniczą, kredytową ani bankomatową.


 1. Klient otrzymuje Kartę Podhalańską tylko i wyłącznie w tym obiekcie noclegowym, w którym wykupił pobyt i tam ją zwraca.


 1. Rabatu przyznanego na podstawie Karty Podhalańskiej nie łączy się z innymi rabatami udzielanymi przez Partnera. Promocje nie sumują się.


§ 4.


Reklamacje

 1. Reklamacje można zgłaszać przez cały okres trwania Promocji poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres kartapodhalanska@gmail.com.


 1. Reklamacje  rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od chwili otrzymania doręczenia. Odpowiedzi zostaną wysłane za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany przez osobę zgłaszającą reklamację, bądź pisemnie, jeżeli taka prośba wpłynie do organizatora niniejszej Promocji.


§ 5.


Postanowienia końcowe

 1. Przystępując do Promocji uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.


 1. Organizator niniejszym informuje, że w przypadku braku dostępu do internetu u właściciela atrakcji, będącego uczestnikiem programu „Karta Podhalańska” Karta Podhalańska może być nie akceptowana, ponieważ do poprawnego działania systemu potrzebny jest dostęp do internetu. Dlatego posiadacz Karty Podhalańskiej musi liczyć się z możliwością nieakceptowania ważnej Karty Podhalańskiej w przypadku braku dostępu do internetu dostarczanego przez dostawcę internetu do obiektu Partnera i nie będzie w związku z tym żądał zadośćuczynienia.


 1. Ewentualne spory związane z programem „Karta Podhalańska” będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.


 1. Użytkownik karty nie może otrzymać gratyfikacji za nie wykorzystanie udostępnionej mu Karty Podhalańskiej.